Văn nghệ chào mừng lễ hội Đền Cây Vải phường Lam Sơn năm 2019